Pawartos Basa Jawi

Wonten 783 pawartos, ing 79 kaca.

RSS 2.0 Feed

Bupati Bantul Tinjau, Dhusun Kenging Bena

Rabu Pahing, 22 Mei 2019 09:10 WIB | diwaos (56) | Komentar (0)

Apresiasi Bendahara OPD saha Dhusun, KPP Pratama Bantul Anugerahi Pangregen

Kamis Legi, 16 Mei 2019 14:22 WIB | diwaos (69) | Komentar (0)

Bupati saha Wakil Bupati Bantul Monitoring Logistik Pemilu 2019

Kamis Legi, 16 Mei 2019 14:21 WIB | diwaos (32) | Komentar (0)

Wakil Bupati Bantul : Kula Ngarepaken Para Lansia Saged Ngreksa Kasarasan Lair batos

Kamis Legi, 16 Mei 2019 14:21 WIB | diwaos (29) | Komentar (0)

Wakil Bupati Bantul : Sumangga Kula Panjenegan Sedaya Njagi Kalestantunan Kawasan Lepen

Kamis Legi, 16 Mei 2019 14:20 WIB | diwaos (26) | Komentar (0)

Pengeti Dinten Tirta saDonya, Bupati Bantul Ngajak Masyarakat Ngelola Toya Kanthi Sae

Kamis Legi, 16 Mei 2019 14:20 WIB | diwaos (30) | Komentar (0)

Bupati Bantul Monitoring Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tingkat SMK

Kamis Legi, 16 Mei 2019 14:19 WIB | diwaos (24) | Komentar (0)

8 Dhusun Deklarasi Komitmen Sesarengan Gerakan Dhusun Anti Politik Yatra

Kamis Legi, 16 Mei 2019 14:18 WIB | diwaos (28) | Komentar (0)

Sakathahipun 100 priyantun Pasarta Pariwisata Nasional ugi Manca Nagari Rawuh ing Kebonagung

Kamis Legi, 16 Mei 2019 14:15 WIB | diwaos (26) | Komentar (0)

Bupati Instruksi Anggota Damkar Nyuksesaken Pesta Demokrasi 2019

Kamis Legi, 16 Mei 2019 14:11 WIB | diwaos (26) | Komentar (0)