Pawartos Basa Jawi

| Sanesipun

Kamis Pahing, 15 Okt 2015 04:36 WIB | diwaos (1571) | Komentar

Penjabat Bupati Bantul Panen Raya Pantun

Wonten mangsa ketiga ingkang namani saperangan ageng wewengkon Indonesia, sawetawis pejabat lan kadang tani ing Bantul nindakaken panen raya pantun ing dusun Mrisi, desa Tirtonirmolo, kecamatan Kasihan, kab. Bantul, dinten Rabu 30 September 2015.

Kabupaten Bantul dipun angkah dening Kementerian Pertanian (Kementan) RI saged ngasilaken pantuh 203.174 ton gabah kering pungut (GKP) kanthi tingkat asil 6,34 kuintal saben hekktaripun wonten warsa 2015. Wondene wiyar lahan taneman kaangkah 32.879 hektar kanthi wiyar panen 31.050 hektar.

Pangangkah kasebat yakin saget kasil kanthi maneka warni budidaya, kadosta wontenipun pambiyantu rabuk, wiji, alat tetanen mesin (Alsintan) saking pemerintah pusat lan program penyengkuyung sanes.

"Pepalang ingkang pokok inggih menika wontenipun lahan tetanen ingkang tansaya suda. Temtunipun dipun betahaken intensifikasi lan inovasi ing babagan tetanen, supados asil kita tetep inggil lan saged nyengkuyung swasembada pangan lan ketahanan pangan nasional" pangandikanipun Penjabat Bupati Bantul, Drs. Sigi Sapto Raharjo ing acara panen raya Klomtan "Randu Gumbolo II" dusun Mrisi, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul.

Keparen rawuh ing kalodhangan kasebat Direktur Paska Panen Tanaman Pangan Kementan RI, Ir. Dwi Agustin, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Ir. Dwi Iswari, Kepala Dinas Pertanian DIY Ir. Sasongko, Kepala Dipertahut Kab. Bantul Ir. Partogi Dame Pakpahan, Dan Kodim Bantul Letkol Kav Tumadi, S.Sos., unsur Forkompinda lan anggota kelompok tani.

Ir. Dwi Agustin paring pangandikan bilih kagem wewengkon DIY wonten 500 alat tetanen ingkang kaparingaken minangka bantuan tumrap kadang tani warsa 2015 menika. Antawisipun bantuan kaparingaken dumateng kadang tani ing wewengkon Bantul. Wondene piranti tetanen ingkang kaparingaken antawisipun mesin pemanen pantun, hand tractor roda kalih utawi roda sekawan, lan pompa toya kagem pasedian ing mangsa ketiga.

"Kita gadhah pangajab piranti tetanen ingkang sampun kaparingaken kalawau saged maedahi lan kaginaaken kanthi optimal sahengga asilipun tetanen ugi tambah sae" pungkasanipun atur. (dal)

Kirim Komentar Berita
kode rahasia