Pawartos Basa Jawi

| Sanesipun

Selasa Legi, 27 Des 2016 03:45 WIB | diwaos (519) | Komentar

BUMDes Ing Kabupaten Bantul Aktif Produktif

Dumugi ing wekdal menika wonten 25 desa ingkang sampun damel BUMDes menika aktif lan produktif. Antawisipun inggiih menika Panggungharjo Sewon, Palbapang Bantul, Tirtonirmolo Kasihan, desa Dlingo Dlingo, Girirejo Imogiri, Argorejo Sedayu, Tirtohargo lan Tirtosari Kretek, Sumberagung Jetis, Sendangsari Pajangan, Gadingsari Sanden, Sidomulyo Bambanglipuro, Wonokromo Pleret, Bangunharjo Sewon, Srimartani Piyungan. “Desa ingkang dereng wonten BUMDes dipunajab enggal damel amargi sampun wonten Perda ingkang ngatur, tegesipun sampun dipunparingi dana ingkang mlebet ing ADDes, “andharanipun Plt Ass Pamarintah Bambang Guritno, SH nalika nampi rombongan tamu saking Pemkab. Bengkulu Utara, Jumat (25/11).

BUMDes ingkang sampun mlampah wekdal menika wonten ing bidang Simpan Pinjam, Pengelolaan Sampah, Persewaan Alat, Industri Kerajinan Tangan, sarta Desa Wisata. Kantor PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) lajeng ngawontenaken supados dipunbina, kalebet anggenipun dampingi saking sisih anggenipun ngatur, ugi rencana pihakipun badhe dipunwontenaken sosialisasi, supados paham bilih BUMDes ingkang dipunjumbuhaken kaliyan Perda BUMDes ingkang enggal. Anggenipun dampingi menika dipun paringaken dening desa ingkang sampun wonten BUMDes utawi desa ingkang badhe mlebet.

“Dana ingkang dipunparingaken kangge BUMDes, saben desa boten sami, gumantung kaliyan ageng lanalitipun usaha. Taun 2016 wonten dana ingkang agengipun 25 yuta kangge saben BUMDes. Wekdal menika dipunparingaken dening 5 desa, inggih menika Dlingo, Girirejo, Wonokromo, Banguntapan, lan Srimartani,” ngendikanipun Kabid PMD Bantul.

Ing antawisipun BUMDes ingkang wonten ing Bantul, desa Panggungharjo ingkang sampun gadhah BUMDes paling ageng. Sinaosa enggel wiwit taun 2015, nanging sampun saged maringaken asil PAD desa ingkang agengipun 80 yuta saben wulan. “Alhamdulillah BUMDes desa Panggungharjo aktif lan produktif, saged maringi asil PAD desa. Wekdal menika asilipun saben wulan 80 yuta, lan asetipun agengipun 860 yuta. Usaha ingkang dipunlampahi inggih menika anggenipun nglola sampah, produksi sampah organic, gerai desa, kerajinan, sewa ruko, anggenipun nglola siti kas desa sarta SPBU. Kanthi wontening BUMDes saged dados papan kangge silaturhmi warga ugi kontribusi kangge sejahteraning warga sedaya, “Wahyudi Lurah desa Panggungharjo anggenipun mratelakaken. (FP)

Kirim Komentar Berita
kode rahasia