Pawartos Basa Jawi kaca 2

Wonten 699 pawartos, ing 70 kaca.

RSS 2.0 Feed

Bupati Bantul Mbikak Laboratorium Inovasi Daerah

Kamis Legi, 20 Jul 2017 11:03 WIB | diwaos (45) | Komentar (0)

Retribusi Wisata Bantul Mindhak, ing Triwulan I Mindhak Rp 600 yuta

Kamis Legi, 20 Jul 2017 11:02 WIB | diwaos (34) | Komentar (0)

Sosoalisasi Anggenipun Ngawontenaken Ijin (Reklame lan Media Informasi) ing Kabupaten Bantul

Kamis Legi, 20 Jul 2017 11:02 WIB | diwaos (26) | Komentar (0)

Mlampah Sesarengan Kaliyan Bupati Bantul

Kamis Legi, 20 Jul 2017 11:01 WIB | diwaos (26) | Komentar (0)

Bupati Bantul Ngawontenaken Monitoring Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tingkat SMK

Kamis Legi, 20 Jul 2017 07:54 WIB | diwaos (31) | Komentar (0)

Aksi Sandiman-Sandiwati DIY Nanem 1000 Winih Wit Mangrove ing Pesisir Baros Kretek Bantul

Senin Legi, 5 Jun 2017 08:13 WIB | diwaos (76) | Komentar (0)

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X Ngresmekaken 4 Peken ing Kabupaten Bantul

Senin Legi, 5 Jun 2017 08:13 WIB | diwaos (74) | Komentar (0)

Workshop Pencegahan KKN lan Lounching Saber Pungli Kabupaten Bantul 2017

Senin Legi, 5 Jun 2017 08:12 WIB | diwaos (68) | Komentar (0)

Bupati Bantul Mimpin Tertib Iklan Rokok ing Kawasan Gose Bantul

Senin Legi, 5 Jun 2017 08:12 WIB | diwaos (85) | Komentar (0)

Pesta Rakyat Sambung Roso Makarya Mbangun Ndesa Sareng Bupati Bantul

Senin Legi, 5 Jun 2017 08:11 WIB | diwaos (73) | Komentar (0)