Pawartos Basa Jawi kaca 7

Wonten 684 pawartos, ing 69 kaca.

RSS 2.0 Feed

Ngirangi Kemiskinan lan Pengangguran, dipunbetahaken 4 yuta Usahawan Enggal

Selasa Wage, 20 Des 2016 04:48 WIB | diwaos (65) | Komentar (0)

Informasi Publik Ingkang Binuka, Saged Jamin Kualitas Gesang Ingkang Luwih Sae

Selasa Wage, 20 Des 2016 04:48 WIB | diwaos (60) | Komentar (0)

Disdukcapil Kabupaten Bantul Pikantuk Juara I “Keterbukaan Informasi Publik” sa-Daerah Istimewa Yogyakarta

Selasa Wage, 20 Des 2016 04:47 WIB | diwaos (65) | Komentar (0)

Otorita Kelola Pesisir ingkang Dipunkaji, Wilayah Pesisir Kidul Badhe Dados Kaca Ngajeng DIY

Selasa Wage, 20 Des 2016 04:47 WIB | diwaos (67) | Komentar (0)

Kampanye Gayaning Gesang Sehat Remaja 2016, Be Healthy Be Respon

Selasa Wage, 20 Des 2016 04:46 WIB | diwaos (75) | Komentar (0)

Bantul Mathok Rp 26,5 Saking Asilipun PBB

Selasa Wage, 20 Des 2016 04:45 WIB | diwaos (73) | Komentar (0)

Pilihan Kepala Desa ing 6 Desa badhe Kalaksanan Kanthi Seleksi

Selasa Wage, 20 Des 2016 04:45 WIB | diwaos (87) | Komentar (0)

Jalan Sehat ing Wulan Bhakti Karang Taruna Bantul

Selasa Wage, 20 Des 2016 04:44 WIB | diwaos (69) | Komentar (0)

Wilayah Industri Badhe Nyerep 70.000 Nektar

Selasa Wage, 20 Des 2016 04:44 WIB | diwaos (65) | Komentar (0)

Tapak Asma Prajanjen Makarya Sesarengan e-commerce lan paring CSR BNI dening BUMN Karangtengah Imogiri

Selasa Wage, 20 Des 2016 04:44 WIB | diwaos (59) | Komentar (0)