Pawartos Basa Jawi kaca 7

Wonten 754 pawartos, ing 76 kaca.

RSS 2.0 Feed

Opening Ceremony Gebyar Batik Bantul 2017 Kalampahan Kanthi Regeng

Kamis Legi, 20 Jul 2017 11:15 WIB | diwaos (391) | Komentar (0)

Presiden Jokowi Mbikak Inacraft 2017

Kamis Legi, 20 Jul 2017 11:14 WIB | diwaos (492) | Komentar (0)

Ngleksanakaken Tata Kelola Pamarintah ingkang Ngginakaken Basis Teknologi Informasi Tumuju Good Governance

Kamis Legi, 20 Jul 2017 11:10 WIB | diwaos (282) | Komentar (0)

Musnakaken Unjukan ingkang Ngandhut Alkohol ing Acara HUT Satuan Polisi Pamong Praja Kaping 67

Kamis Legi, 20 Jul 2017 11:09 WIB | diwaos (335) | Komentar (0)

TK Al Azhar 38 Bantul Majeng Makili Daerah Istimewa Yogyakarta ing Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Nasional

Kamis Legi, 20 Jul 2017 11:03 WIB | diwaos (324) | Komentar (0)

Bupati Bantul Mbikak Laboratorium Inovasi Daerah

Kamis Legi, 20 Jul 2017 11:03 WIB | diwaos (274) | Komentar (0)

Retribusi Wisata Bantul Mindhak, ing Triwulan I Mindhak Rp 600 yuta

Kamis Legi, 20 Jul 2017 11:02 WIB | diwaos (267) | Komentar (0)

Sosoalisasi Anggenipun Ngawontenaken Ijin (Reklame lan Media Informasi) ing Kabupaten Bantul

Kamis Legi, 20 Jul 2017 11:02 WIB | diwaos (244) | Komentar (0)

Mlampah Sesarengan Kaliyan Bupati Bantul

Kamis Legi, 20 Jul 2017 11:01 WIB | diwaos (283) | Komentar (0)

Bupati Bantul Ngawontenaken Monitoring Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tingkat SMK

Kamis Legi, 20 Jul 2017 07:54 WIB | diwaos (288) | Komentar (0)